نشانی : بلوار جدید قرآن ، ميدان ابوالكلام ، ورودی پارکینگ لوناپارک

شاندیز-اکبری1

نشانی : بلوار جدید قرآن ، ميدان ابوالكلام ، ورودی پارکینگ لوناپارک

menu1.png

عرقیات

دسته بندی

تومان35,000

( بیدیمشک نسترن/کسنی/بهار نارنج/شاطره/میکس)